روزشمار جشنواره آموزشگاهی مسابقات قرآن،عترت و فرهنگی-هنری

روزشمار جشنواره مسابقات آموزشگاهی به تفکیک رشته ها که از دوم اسفند ماه تا ششم اسفند ماه در کلیه آموزشگاه های شرکت کننده در مسابقات برگزار خواهد شد به ضمیمه فایل پیوست تقدیم حضور می گردد

لینک دانلود روز شمار مسابقات به تفکیک رشته ها

/ 0 نظر / 17 بازدید