تحویل کارتهای پیشتاز و فرزانه سازمان دانش آموزی

قابل توجه مربیان پیشتاز و فرزانه

کارتهای پیشتاز و فرزانه آماده تحویل

مربیان سازمان دانش آموزی می باشد.

جهت تحویل به کارشناسی امور تربیتی اداره مراجه نمایید.

/ 0 نظر / 25 بازدید