اعتکاف دانش آموزی

***قابل توجه مدارس دوره اول و دوم متوسطه***

عطف به نامه شماره 94/636/7424 مورخ 94/02/03،شایسته است در اسرع وقت نسبت به ارسال اسامی طبق جدول نامه فوق، اقدام لازم مبذول گردد.

محل اعتکاف و ثبت نام پسران: مسجد امام علی واقع در شهرک انقلاب

محل اعتکاف و ثبت نام دختران: مسجد صاحب الزمان واقع در بازار

مبلغ واریزی: چهل هزار تومان به شماره حساب 231504203671089001 بانک انصار ستاد مردمی

(فیش های مربوطه به محل های ثبت نام تحویل داده شود)

/ 0 نظر / 12 بازدید