دستورالعمل بزرگداشت سالروز سوم خرداد(آزاد سازی خرمشهر)

عطف به نامه شماره  94/631/13373 مورخ 94/02/24 اداره کل به پیوست یک برگ دستورالعمل وزارتی اجرای برنامه های بزرگداشت سالروز سوم خرداد (آزاد سازی خرمشهر) جهت اطلاع و اجرا در کلیه آموزشگاه ها به حضور ارسال می گردد.

شایسته است اقدامات مکتوب و مصور تا تاریخ 94/03/06 به کارشناسی فرهنگی و هنری اداره ارسال گردد.

لینک دانلود بخشنامه

/ 0 نظر / 14 بازدید