برگزاری کارگاه تخصصی اعضای ستاد مسابقات فرهنگی و قرآنی

اولین کارگاه تخصصی مسابقات نماز،قرآن،عترت و فرهنگی و هنری شهرستان با حضور بی سابقه 280 نفر از همکاران فرهنگی عضو ستاد مسابقات فرهنگی و هنری و قرآن مدارس در کانون شهید بیدقی شهرستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه عمومی توضیحات کلی اجرایی مسابقات توسط جناب آقای عامریان رییس ستاد دبیرخانه مسابقات انجام گردید و سپس بعد از اتمام کارگاه اول،همکاران در هشت کارگروه تخصصی توسط مدرسین استانی آموزشهای لازم را جهت اجرای هرچه باشکوهتر مسابقات آموزشگاهی فرا نمودند.

مسابقات آموزشگاهی از تاریخ 2 الی 6 اسفند در تمامی مدارس شهرستان با حضور ناظرین شهرستانی و استانی و به طور همزمان برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 22 بازدید