مسابقه انشاء نویسی سروش بیداری

به منظور قدرشناسی از تلاشها و زحمات بی شائبه سربازان گمنام امام زمان،مسابقات انشاء نویسی سروش بیداری برگزار می گردد.

لذا مقتضی است برگه های پیوست در اسرع وقت در بین دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه توزیع و نسبت به جمع آوری و ارسال آن تا تاریخ 94/03/06 به کارشناس سازمان دانش آموزی شهرستان اقدام نمایید.

(برگه پیوست نمونه می باشد،برگه های پاسخ نامه در کارتابل مدارس قرار داده خواهد شد)

دانلود فرم نمونه مسابقه سروش بیداری

/ 0 نظر / 30 بازدید