جشنواره تلاش سال تحصیلی 94-93

جشنواره تلاش جهت ارج نهادن به مقام دانش آموز به ویژه تلاشگران و الگوهای دانش آموزی در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی و تشکیلاتی

مدیران و مربیان محترم ضمن مطالعه دقیق بخشنامه مربوطه نسبت به معرفی حدااکثر 3 نفر از هر آموزشگاه با توجه به محورهای جشنواره (الف و ب) و تکمیل فرم الف 1 و الف 2 تا تاریخ 93/10/01 اقدام لازم را مبذول نمایند .

 آخرین مهلت ارسال تا پایان وقت اداری روز شنبه93/10/20 تمدید شد.

 

لینک دانلود شماره یک

لینک دانلود شماره دو

/ 0 نظر / 21 بازدید