دوره ضمن خدمت

دوره آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی از ساعت 07:45 صبح پنجشنبه مورخ 93/09/27 در کانون دامغانیان واقع در میدان کوثر برگزار می گردد

(ویژه مربیان تربیتی،معاونین پرورشی و مشاوران)

/ 0 نظر / 14 بازدید