دستور العمل مسابقات احکام آموزشگاهی و شهرستانی

محتوای مسابقات احکام کلیه دوره های تحصیلی همانند سال گذشته خواهد بود و لینک دانلود مجددا در اختیار مربیان محترم قرار گرفته شده است.

لینک دانلود شماره یک

لینک دانلود کمکی شماره دو

/ 0 نظر / 15 بازدید