ارسال Dvd مصور از فعالیتهای پرورشی سالانه

با سلام و احترام

رونوشت به کلیه آموزشگاه ها:

ضمن آرزوی توفیق الهی،به منظور جمع بندی و تهیه مستندات جهت ارسال و ارزیابی استانی از فعالیتهای صورت گرفته یکساله در حوزه پرورشی،شایسته است کلیه مدارس نسبت به تهیه یک عدد DVD از گلچین فعالیتهای پرورشی 9 ماهه  در آموزشگاه به شرح ذیل اقدام و تا تاریخ 94/03/20 به کارشناسی پرورشی اداره تحویل نمایند.

ضمنا ارسال این مستندات در ارزیابی نهایی فعالیتهای پرورشی مدارس شهرستان که در تابستان سال جاری صورت خواهد پذیرفت،لحاظ خواهد شد.

شرایط ارسال مستندات:

1- ترجیحا عکس و از هر مناسبت و برنامه حداکثر 8 عکس با کیفیت

2- پوشه بندی به صورت منظم و با ذکر نام هر برنامه در فایل جداگانه

3- ذکر نام مدرسه و عنوان برنامه به صورت "فعالیتهای پرورشی 94" بر روی DVD

 

/ 0 نظر / 16 بازدید