برگزاری نشست صمیمی مربیان و معاونین پرورشی آموزشگاه ها

این جلسه که در تاریخ ششم دی روز شنبه با حضور معاونت پرورشی شهرستان و کارشناسان حوزه و مربیان و معاونین پرورشی مدارس و مدیران و کارشناسان کانونها  در کانون شهید بیدقی برگزار گردید، با محوریت اجرای مطلوب تر مسابقات فرهنگی و هنری و ایجاد پرسش و پاسخ بین حضار و کارشناسان در رابطه با اجرای دقیق و مطلوب مسابقات صورت گرفت.همچنین قرار بر این گردید تا با ادامه برپایی این جلسات فرآیند مسابقات در سال جاری به بهترین نحو در سطح آموزشگاه های شهرستان صورت بپذیرد.

/ 0 نظر / 26 بازدید