اجرای برنامه جنگ شادی ویژه دانش آموزان ابتدایی

 

قیمت بلیط : 50/000 ریال ( پنج هزار تومان ) برای هر نفر

(بلیط ورودی برای مدیران و مربیان پرورشی مدارس ابتدایی رایگان می باشد)

تهیه بلیط جداگانه برای حضور مادران به همراه دانش آموز  الزامی است.

/ 0 نظر / 26 بازدید