ارسال گزارش دهه فاطمیه (فوری)

ضمن تقدیر و تشکر از آموزشگاه ایثار جهت ارسال به موقع گزارش فاطمیه،شایسته است سایر مدارس تا پایان روز اداری 94/01/16 نسبت به ارسال مصور گزارش(ترجیحا عکس) اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 20 بازدید