مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان

به اطلاع کلیه همکاران شرکت کننده در مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان می رساند جدول برگزاری مسابقات به شرح ذیل می باشد.

 

رشته

نحوه اجرا

زمان اجرا

ساعت اجرا

مکان اجرا

قرائت قرآن کریم

شفاهی به شیوه تحقیق

94/05/29

8 صبح

کانون دامغانیان سمنان واقع در میدان کوثر

تفسیر قرآن کریم

مهدویت(نگین آفرینش)

حفظ قرآن کریم

کتبی – حضوری

(50 سوال تستی)

94/06/05

8:30 صبح

دبیرستان شهدا(خواهران)

دبیرستان باهنر(برادران)

/ 0 نظر / 47 بازدید