شیوه نامه تجارب برتر تربیتی سال تحصیلی 94-93

دانلود از معاونت پرورشی استان

لینک دانلود کمکی

شرکت تمامی همکاران آزاد می باشد.

توجه:

بخشنامه مربوطه در تاریخ مهر ماه 93 بر روی سایت قرار داده شده و برای اطلاع دوباره همکاران برای دانلود در این بخش قرار گرفته است.

آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ 93/10/30 می باشد و به آثار ارسالی بعد از مهلت تعیین شده تریتب اثر داده نخواهد شد.

/ 0 نظر / 115 بازدید